Aan managers en (staf-)adviseurs worden hoge eisen gesteld. Niet alleen wordt verwacht dat zij een antwoord formuleren op complexe business-vraagstukken, maar ook dat zij dit antwoord helder presenteren. Wat kan de cursus Prisma daarin betekenen?
Tijdens de Prisma cursus leer je hoe het hele analyseproces vanaf de vraag of het probleem waarmee je opdrachtgever of leidinggevende komt, gestructureerd op kunt pakken om te komen tot goed onderbouwde antwoorden en adviezen en deze helder te presenteren zodat de opdrachtgever ermee verder kan.

Het beantwoorden van een vraag is een complex proces

Het lijkt simpel. Iemand komt met een vraag bij je, je denkt de vraag te begrijpen en gaat aan de slag om het antwoord te formuleren. Helaas zitten er echter allerlei complicerende factoren tussen het stellen van een vraag en het ontvangen van een antwoord waardoor het vaak mis gaat in de zin dat er onnodig werk gebeurt of een ander probleem wordt opgelost dan wordt ervaren. “Mooi antwoord, maar niet op mijn vraag”. “Werk ik zo hard, lezen ze alleen uit het rapport wat ze willen lezen”. “is het resultaat opgeleverd, is het vraagstuk al weer achterhaald”. “geweldig dik en mooi rapport met interessante analyses maar het ging mij enkel om het advies in hoofdstuk 3”. [dit kunnen we inkleuren met voorbeelden uit de praktijk die we honderden hebben].

Onderstaande figuur geeft een eerste indruk van de complicerende factoren. Zo is het probleem of vraag waarmee de opdrachtgever bij je komt zelden echt helder en is je eerste taak die scherp te krijgen. Wat wil hij/zij opgelost en waarom? En “hoe breed” pak je de opdracht op? Het optimaliseren van 1 afdeling bijvoorbeeld als alle andere afdelingen ook gereorganiseerd worden kan moeilijk geheel los geknipt worden opgelost. Hoe baken je het af zodat je het probleem oplost maar ook “niet meer dan dat?”  Ook spelen factoren mee dat jij soms weken werkt aan een antwoord en dan een half uur krijgt om al die kennis die je hebt opgedaan over te brengen aan je opdrachtgever. Dat stelt hoge eisen aan de wijze waarop je het presenteert en overbrengt!Prisma is een methodiek die je ondersteunt om vanaf de vraag van de opdrachtgever te komen tot goed onderbouwde antwoorden en deze zo te presenteren dat de essentie over het voetlicht komt en voldoende onderbouwing zodat de beslisser vertrouwen mag hebben in de conclusies

Kort toelichten van de stappen:

·         Vraagdecompositie
·         Data-analyse
·         Concluderen
·         Valideren
·         Presenteren

PRISMA helpt je om heel snel te structureren en de essentie te ontdekken en vergroot je impact.

Meer informatie en inschrijven

 

 

 

×